Plakken - Lakken - Verwijderen rubbers

Plakken en lakken van bij PingPongMania aangekochte rubbers (vermeld op website) is gratis!

€ 5 per rubber indien rubbers en/of houtje niet bij PingPongMania zijn aangekocht.

Verwijderen van rubbers en lijmresten op houtje dient de klant zelf te doen, anders zal er 5 EUR per verwijderde rubber aangerekend indien dit moeilijk ging en verwijderde rubbers niet bij PingPongMania waren gekocht.